خدمات ما

رتبه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1

اخبار

اخبار

جزئیات

اهداف: در نظر گرفتن کلیه انتظارات و منافع کارفرما رعایت شئون اخلاقی، صداقت، دستکاری و تلاش برای دستیابی به راهکارهای نوین جهت ارائه خدمات ارزنده در بخش صنعت حمل و نقل

شرکت میثم ترابر توس با نیم قرن تجربه و کادر مجرب در بخش صنعت حمل و نقل آمادگی خود را جهت ارسال کلیه بارهای تجاری به تمامی نقاط کشور را اعلام میدارد.